Assumption College (Autonomous) Changanassery

'ഗേറ്റും തള്ളി തുറന്നു പെൺപട എത്തുന്നു. വരവ് “അഞ്ഞൂറാനെ' കാണാനല്ല. “നുറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ചങ്ങനാശേരിയിലെ അക്ഷരമുത്തശ്ശി എസ്ബി കോളജിൽ പഠിക്കാനാണ് അവരു ടെ വരവ്. ആൺകുട്ടികൾക്കു മാ തം പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്ന ബി രുദ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ ഇനി പെൺകുട്ടികളെത്തും. എഫ്…

Continue Reading
Load More That is All
Do you have any doubts? chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click here to start the chat...