MET'S College of Advanced Studies

കോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാലയിലെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജായ തൃശൂർ മാള മെറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിലെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി യാത്രയയപ്പ് "ഫെയർവെൽ 2K24" സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു . "ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻറ് 2K24" ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തത്…

Continue Reading

കോളേജുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു മാത്രമല്ല ക്രിയാത്മകമായതും കലാത്മകമായതുമായ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുത്ത് സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ ഒരു പൗരനെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മെറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതിനായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് : ഡോ. ഷാജി ആൻറണി ഐനിക്കൽ, മാള എജുക്ക…

Continue Reading

മെറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻന്റെ കോളേജ് ഡേ "മെറ്റ്സ് ഗാല" 2024 ഫെബ്രുവരി 19 ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. മെറ്റ്സ് സ്കൂൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങ്, മെറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്, മെറ്റ്സ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് കോളേജ് ഡെ ആഘോഷിക്ക…

Continue Reading

തൃശൂർ മാള മെറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ICT അക്കാദമി ഓഫ് കേരള, കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ, കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് (CII) എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യ…

Continue Reading

അവസരങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവും അഭിരുചികളും വളർത്തുന്നത്. ആർട്സ് ഡേ വിദ്യാർഥികളുടെ കലാഭിരുചി വളർത്തി എടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സുവർണ്ണാവസരമാണ്. അത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ശരിയായി വിനിയോഗിക്കണം. തൃശൂർ മാള മെറ്റ്സ് കോളേജിലെ  ആർട്ട്സ് ഡെ "ദക്ഷ 2K24" നിലവിള…

Continue Reading

തൃശൂർ മാള മെറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ   കേരള സർക്കാർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻന്റെ ഇന്നവേഷൻ ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ് സെൻററിന്റെ (ഐ.ഇ.ഡി.സി)  ആഭിമുഖ്യത്തിൽ "ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് മേഖലയിലെ ജോലി സാധ്യതകൾ" എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ വ…

Continue Reading

തൃശൂർ മാള മെറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ "വിമുക്തി"  ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരള എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ തൃശ്ശൂർ ഡിവിഷൻ " വിമുക്തി" റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ശ്രീ. ജാദീർ പി എം ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലാസിന് നേതൃത്…

Continue Reading

പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന നിലയിൽ ജോലി ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. അത് നല്ല രീതിയിൽ കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ അസാപ്പുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ മാള മെറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്…

Continue Reading

മെറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവിൽ തന്നെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യമുള്ളവരാക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് കേരള സർക്കാരിന്റെ അസാപ്പുമായി ( അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വസിഷൻ പ്രോഗ്രാം) സഹകരണ കരാർ 12.01.2024 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒപ്പുവെക്കു…

Continue Reading

കോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാലയുടെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ പരീക്ഷകളുടെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ തൃശൂർ മാള കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം. ബികോം -  ഫിനാൻസ്, ബികോം -  കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നീ കോഴ്സുകളിൽ 100% വിജയമാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്.  ബി.സി. എ യിൽ…

Continue Reading

തൃശ്ശൂർ മാള മെറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റ്യൂഷൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചഅഖില കേരള ചിത്രരചനാ മത്സരം " സൃഷ്ടി 2K23" യുടെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒന്നാം സമ്മാനമായ 5000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും നേടിയത് തൃശൂർ ഹാർട്ട് സി ജി എച്ച് എസ് എസ് ലെ +1 വിദ്യാർത്ഥിനി  നാദിയാ പ…

Continue Reading

തൃശൂർ മാള മെറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ "മെറ്റ്സ് കാർണിവൽ 2023" December 23ന്  സമാപിച്ചു. മെറ്റ്സ് സ്കൂൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങ്, മെറ്റ്സ് പോളിടെക്നിക്, മെറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവ സംയുക്ത…

Continue Reading

തൃശ്ശൂർ മാള മെറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ അസാപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നടന്നു. അസാപ് , തിരുവനന്തപുരം പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ജീബിനും, ട്രെയിനർ ജസീലയും വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായ ക്ലാസ…

Continue Reading

പ്രശസ്ത എം.എൻ.സി. യായ "സതർലാൻഡ്" ലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ് തൃശ്ശൂർ മാള മെറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ ഡിസംബർ ഏഴിന് നടക്കുന്നു. ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ബിരുദം, എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ തുടങ്ങിയവ നേടിയവർക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. 2024ൽ റിസൾട്ട് പ്രത…

Continue Reading

തൃശൂർ മാള മെറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ നാളെ 27.10. 2023 ന് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടക്കും. രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങും. എഡ്യൂ ഇൻഫോ ഇൻറർനാഷണൽ അക്കാദമിയിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നടക്കുന്നത്.തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഒഴിവുക…

Continue Reading
Load More That is All
Do you have any doubts? chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click here to start the chat...