കാമ്പസ് വിശേഷങ്ങൾ

Dec 16, 2022

“യുഗസംഗമം 2K22” - തലമുറകളുടെ സംഗമം @ St.Thomas College (Autonomous), Thrissur on 17.12.2022

“യുഗസംഗമം 2K22”  -  സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലെ  വിദ്യാർത്ഥി-വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ഇതേ കലാലയത്തിന്റെ അക്ഷരമുറ്റത്തുനിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ മുൻ തലമുറക്കാർ, മാനേജർ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിലിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒത്തുകൂടുന്നു. 

കലാലയത്തിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ച വന്ദ്യ ഗുരുക്കന്മാരും, സാംസ്ക്കാരികരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളും  മൂന്ന് തലമുറയിലെ കണ്ണികൾ ഒത്തുകൂടുന്ന  ധന്യദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. 

സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ (OSA) നേതൃത്വത്തിൽ 2022 ഡിസംബർ 17 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30  നാണ്  അത്യപൂർവമായ ഈ ഒത്തുചേരൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 


നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്സിലെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യൂ.....

Send the details (Arts, Sports, Clubs, Cells, Department, Union etc... activities) to 

thecampuslifeonline@gmail.com or WhatsApp to 9746264915
Share:

0 comments:

Post a Comment

Followers

Logo

Popular Posts

Amazon

Followers

Blog Archive