കോഴിക്കോട് സർവ്വകലാശാലയുമായി  അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത തൃശ്ശൂർ മാള മെറ്റ്സ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ ഒന്നാം വർഷ ഡിഗ്രീ കോഴ്സിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി സെപ്റ്റംബർ 26 മുതൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നു. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും  മെറിറ്റ് ഫീസിൽ പ്രവേശ…

Continue Reading

ദേശീയ അധ്യാപകദിന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്നും വിരമിച്ച അധ്യാപകരെ കോളേജിലെ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദരിച്ചു.  കോളേജ് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് "ഗുരുവന്ദനം 2k23" എന്ന പേരിൽ സംഗമം ഒരുക്കിയത്. കോളേജ് മാനേജർ കൂടിയായ മാർ ടോണി നീലങ്ക…

Continue Reading

തൃശൂർ മാള മെറ്റ്സ് സ്കൂൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങ്, മെറ്റ്സ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിൽ മേധാവിയെയും അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർമാരെയും ലക്ചറർമാരെയും നിയമിക്കുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് മേധാവി ആകാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മെക്കാനിക്ക…

Continue Reading

എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്, പോളിടെക്നിക്, ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ് തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അദ്ധ്യാപന നൈപുണ്യ വികസനം അനിവാര്യമാണ്. ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദഗ്ധരുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് നൈപുണ്യ വികസനം മെറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക…

Continue Reading
Load More That is All